• TECHNIK WETERYNARII

  Najważniejsze zadanie i czynność w tym zawodzie to pomaganie lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. Technik weterynarz określa prawidłową i nieprawidłową budowę zwierząt, jak również pełni nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produkcją, składaniem, transportem i obrotem artykułami pochodzenia zwierzęcego. Ponadto asystuje przy zabiegach weterynaryjnych oraz udziela zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  Do najważniejszych zadań technika architektury krajobrazu należy przygotowywanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, produkcja roślin ozdobnych i materiałów szkółkarskich. Ponadto istotną umiejętnością jest planowanie i projektowanie trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Technik architektury krajobrazu musi umieć posługiwać się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji działań. Ciekawą formą wykonywanych zadań w tym zawodzie może stać się tworzenie dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz..

 • TECHNIK HODOWCA KONI

  Do najważniejszych zadań w tym zawodzie należy planowanie i organizowanie wszelkich prac dotyczących hodowli koni, a w tym zapewnienie im odpowiedniej ilości i jakości pasz, odpowiednich warunków stajennych, dbanie o właściwą i systematyczną pielęgnację. Należy posiadać umiejętności poprawnej jazdy konnej. To atutów tego zawodu należy również umiejętność organizowania imprez hipicznych i przeglądów hodowlanych.

 • TECHNIK ROLNIK

  Do najważniejszych czynności w zawodzie technik rolnik należy wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, jak również prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich. Do specyfiki tego zawodu należy również umiejętność właściwej eksploatacji maszyn i sprzętu rolniczego. Należy również pamiętać o wiedzy ekonomicznej, która jest niezbędna do prowadzenia uproszczonej rachunkowości i obliczania opłacalności produkcji.

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

  Do najważniejszych umiejętności technika żywienia należy przygotowywanie potraw i napojów, czyli posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne w pracy kucharza. Ponadto w zawodzie tym można organizować, nadzorować i kierować pracą w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego. Technik żywienia obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, opracowuje jadłospisy oraz zestawy potraw, nadzoruje przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz BHP w placówkach gastronomicznych, prowadzi kalkulację cen sprzedaży oraz dokumentację rozliczeniową i techniczną.

OPIS I ATUTY SZKOŁY
Wielu pewnie słyszało o naszej szkole, czy to od rodziców, którzy są naszymi absolwentami, czy to od starszych kolegów, czy to poprzez podejmowane przez nas akcje, o których w przeszłości było głośno np. MAM HAKA NA RAKA czy tegoroczny konkurs na teledysk do piosenki Cleo – My Słowianie, z którym znaleźliśmy się w finale. Jako gimnazjaliści (lub rodzice gimnazjalistów) chcielibyście poznać nasze dobre i złe strony. Dlatego, aby Wam to ułatwić poniżej przedstawiamy istotne informacje:
 • Szkoła ma wieloletnią tradycję (70 lat),
 • Znajduje się w wiosce Trzcianka niedaleko Opalenicy,
 • Zespół ma charakter typowo przyrodniczy tzn. jako Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego obejmuje swym działaniem wiele istotnych i ważnych dziedzin ze świata roślin i zwierząt (np. pielęgnacja roślin i drzew, hodowla i opieka nad zwierzętami),
   • Na infrastrukturę szkoły składa się wiele budynków, które stanowią całość na prawie 200 hektarowym obszarze. Oczywiście w większości to gospodarstwo szkolne z polami uprawnymi i hodowlą bydła. Główny budynek szkoły, w którym odbywa się większość zajęć teoretycznych otoczony jest parkiem z zabytkowym drzewostanem, obok znajduje się pałac z XIX wieku oraz dwa budynki internatu, stajnie, kryta ujeżdżalnia dla koni wraz z hipodromem, ogrody dydaktyczne, szklarnie, place manewrowe i mechanizacyjne do nauki jazdy samochodem,
   • Od wielu lat proponujemy pięć kierunków kształcenia: technik rolnik, technik weterynarz, technik hodowca koni, technik architektury krajobrazu i technik żywienia i usług gastronomicznych, do prowadzenia których, posiadamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i doskonałe warunki do praktycznej nauki,
   • Zajęcia odbywają się wyłącznie na terenie szkoły (wszystkie elementy do nauki zawodu znajdują się w jednym miejscu), bez potrzeby przemieszczania się. Lekcje obowiązkowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, natomiast zajęcia dodatkowe jak np. jazda konna, warsztaty taneczne, sekcje sportowe, plastyczne i inne odbywają się w godzinach popołudniowych,
   • Uczniowie dojeżdżają do szkoły z różnych kierunków docierając do nas specjalnym autobusem kursującym między Grodziskiem Wlkp. a Opalenicą i Lwówkiem, komunikacją PKS i PKP (dworzec w Opalenicy lub w Buku) lub mieszkają w szkolnym internacie sąsiadującym ze szkołą,
 • Jako szkoła otrzymujemy różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia. Do tych najważniejszych należą: tytuł LIDERA EDUKACJI ZAWODOWEJ nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla najlepszych dwunastu szkół zawodowych w Polsce oraz coroczne sukcesy uczniów na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 
 • Organizujemy wiele zajęć dodatkowych, które poszerzają wiedzę i umiejętności uczniów. Do najważniejszych należą: Zespół Pieśni i Tańca „Polanie”, sekcja plastyczna, sekcje sportowe w tym koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, zajęcia z aerobiku i siłowni, wiele zajęć zawodowych przygotowujących uczniów do konkursów i olimpiad, zajęcia z decoupage i florystyki, kursy fotografowania i filmowania,
 • Na szczególną uwagę zasługują organizowane w ciągu całego roku szkolnego tzw. TYGODNIE ZAWODÓW, podczas których uczniowie wobec całej szkoły demonstrują swoje umiejętności zawodowe, inną ciekawą formą jest plebiscyt: „NAJLEPSZY W ZAWODZIE”, gdzie wybieramy co roku najlepszych uczniów w poszczególnych zawodach, jak również tzw. TRZCIANKA GRAND PRIX, podczas którego uczniowie rywalizują w małych zespołach w różnego rodzaju grach logicznych,
 • Nasi uczniowie biorą udział w projekcie CZAS ZAWODOWCÓW, a dla zainteresowanych istnieje również możliwość wakacyjnych zagranicznych praktyk (na terenie Niemiec),
 • Warto również podkreślić kreatywność i pomysłowość społeczności uczniowskiej, zwłaszcza tej zorganizowanej przy SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM, która na wszelkie możliwe sposoby umila pobyć w szkole stając się inicjatorem wielu imprez okolicznościowych, konkursów czy przedstawień (np. andrzejki, mikołajki, dzień zakochanych, dzień wiosny, dzień nauczyciela),
 • Więcej informacji z życia szkoły dowiesz się z oficjalnej strony internetowej szkoły: www.zsrcku.com lub z portalu społecznościowego Facebook. Serdecznie zapraszamy.