• TECHNIK WETERYNARII

  Najważniejsze zadanie i czynność w tym zawodzie to pomaganie lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. Technik weterynarz określa prawidłową i nieprawidłową budowę zwierząt, jak również pełni nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produkcją, składaniem, transportem i obrotem artykułami pochodzenia zwierzęcego. Ponadto asystuje przy zabiegach weterynaryjnych oraz udziela zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  Do najważniejszych zadań technika architektury krajobrazu należy przygotowywanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, produkcja roślin ozdobnych i materiałów szkółkarskich. Ponadto istotną umiejętnością jest planowanie i projektowanie trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Technik architektury krajobrazu musi umieć posługiwać się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji działań. Ciekawą formą wykonywanych zadań w tym zawodzie może stać się tworzenie dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz..

 • TECHNIK HODOWCA KONI

  Do najważniejszych zadań w tym zawodzie należy planowanie i organizowanie wszelkich prac dotyczących hodowli koni, a w tym zapewnienie im odpowiedniej ilości i jakości pasz, odpowiednich warunków stajennych, dbanie o właściwą i systematyczną pielęgnację. Należy posiadać umiejętności poprawnej jazdy konnej. To atutów tego zawodu należy również umiejętność organizowania imprez hipicznych i przeglądów hodowlanych.

 • TECHNIK ROLNIK

  Do najważniejszych czynności w zawodzie technik rolnik należy wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, jak również prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich. Do specyfiki tego zawodu należy również umiejętność właściwej eksploatacji maszyn i sprzętu rolniczego. Należy również pamiętać o wiedzy ekonomicznej, która jest niezbędna do prowadzenia uproszczonej rachunkowości i obliczania opłacalności produkcji.

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

  Do najważniejszych umiejętności technika żywienia należy przygotowywanie potraw i napojów, czyli posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne w pracy kucharza. Ponadto w zawodzie tym można organizować, nadzorować i kierować pracą w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego. Technik żywienia obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, opracowuje jadłospisy oraz zestawy potraw, nadzoruje przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz BHP w placówkach gastronomicznych, prowadzi kalkulację cen sprzedaży oraz dokumentację rozliczeniową i techniczną.

DRODZY  GIMNAZJALIŚCI!

Oto przed Wami decyzja o wyborze szkoły średniej, dającej szansę na zdobycie zawodu i kwalifikacji otwierających drzwi do dorosłości. Zachęcam Was i Waszych rodziców do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły w Trzciance. Ta bogata i niezwykle wszechstronna propozycja kształcenia, stawia na pierwszym planie te zawody, których pozycja na rynku pracy od lat jest stabilna. Wiemy jednak, że tylko połączenie wiedzy i umiejętności sprawi, że nasi uczniowie staną się konkurencyjni na rynku pracy. Jest to zadanie, które od wielu lat stawia na pierwszym miejscu grono pedagogiczne naszej szkoły. Chcemy, by nasi wychowankowie nie tylko wiedzieli, ale także tę wiedzę umieli zastosować.

Szkoła to jednak nie tylko miejsce, gdzie się uczymy. To także przestrzeń, w której możemy odkryć i rozwinąć talenty. Uczniowie w naszym technikum mają taką możliwość, dzięki niezwykle bogatej i różnorodnej ofercie edukacyjnej. Można więc: zatańczyć, zaśpiewać, jeździć konno, gotować, projektować ogrody, malować, fotografować, ćwiczyć, zostać aktorem lub operatorem kamery. Można także odnaleźć swoją pasję w różnorodnych formach samorządowych, występach i kabaracie.

Chcemy, by w naszej szkole każdy uczeń czuł się dobrze, by każdy miał szanse się rozwijać. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na indywidualizację nauczania. Pracujemy z uczniami słabszymi, organizując im pomoc w postaci zajęć dodatkowych, fakultetów czy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniów ambitnych przygotowujemy do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, co daje im szanse nie tylko zdobycia cennych nagród, ale także otwiera drogę na studia wyższe i dobrze opłacalną pracę. Nasi wychowankowie rokrocznie zdobywają bowiem indeksy na wyższe uczelnie. Wszystkim dajemy możliwość realizowania swoich pasji i pokonywania trudności.

Jestem przekonana, że wybór naszej szkoły to nie tylko dobra inwestycja, ale także szansa na wspaniale przeżyte cztery lata. Z pewnością spotkacie tu nauczycieli z pasją, poznacie nowych przyjaciół, odnajdziecie własną drogę. Skarb, jakim jest przyszłość, czeka na Was! Z nami warto ruszyć w podróż, by go odkryć!

 

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Izabela Kałek