• TECHNIK WETERYNARII

  Najważniejsze zadanie i czynność w tym zawodzie to pomaganie lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. Technik weterynarz określa prawidłową i nieprawidłową budowę zwierząt, jak również pełni nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produkcją, składaniem, transportem i obrotem artykułami pochodzenia zwierzęcego. Ponadto asystuje przy zabiegach weterynaryjnych oraz udziela zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  Do najważniejszych zadań technika architektury krajobrazu należy przygotowywanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, produkcja roślin ozdobnych i materiałów szkółkarskich. Ponadto istotną umiejętnością jest planowanie i projektowanie trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Technik architektury krajobrazu musi umieć posługiwać się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji działań. Ciekawą formą wykonywanych zadań w tym zawodzie może stać się tworzenie dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz..

 • TECHNIK HODOWCA KONI

  Do najważniejszych zadań w tym zawodzie należy planowanie i organizowanie wszelkich prac dotyczących hodowli koni, a w tym zapewnienie im odpowiedniej ilości i jakości pasz, odpowiednich warunków stajennych, dbanie o właściwą i systematyczną pielęgnację. Należy posiadać umiejętności poprawnej jazdy konnej. To atutów tego zawodu należy również umiejętność organizowania imprez hipicznych i przeglądów hodowlanych.

 • TECHNIK ROLNIK

  Do najważniejszych czynności w zawodzie technik rolnik należy wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, jak również prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich. Do specyfiki tego zawodu należy również umiejętność właściwej eksploatacji maszyn i sprzętu rolniczego. Należy również pamiętać o wiedzy ekonomicznej, która jest niezbędna do prowadzenia uproszczonej rachunkowości i obliczania opłacalności produkcji.

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

  Do najważniejszych umiejętności technika żywienia należy przygotowywanie potraw i napojów, czyli posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne w pracy kucharza. Ponadto w zawodzie tym można organizować, nadzorować i kierować pracą w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego. Technik żywienia obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, opracowuje jadłospisy oraz zestawy potraw, nadzoruje przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz BHP w placówkach gastronomicznych, prowadzi kalkulację cen sprzedaży oraz dokumentację rozliczeniową i techniczną.

TECHNIK HODOWCA KONI

SPECYFIKACJA ZAWODU


Wybierając tę drogę kształcenia, masz okazję pozyskać szeroką wiedzę dotyczącą hodowli koni, dbania o ich właściwy rozwój oraz zdobyć umiejętności pozwalające organizować różnorodne imprezy. Nauczysz się lub udoskonalisz umiejętności jeździeckie.
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
Do najważniejszych zadań w tym zawodzie należy planowanie i organizowanie wszelkich prac dotyczących hodowli koni, a w tym zapewnienie im odpowiedniej ilości i jakości pasz, odpowiednich warunków stajennych, dbanie o właściwą i systematyczną pielęgnację. Należy posiadać umiejętności poprawnej jazdy konnej. To atutów tego zawodu należy również umiejętność organizowania imprez hipicznych i przeglądów hodowlanych.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Technik hodowca koni może pracować w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni (Stadniny, szkółki jeździeckie) oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni. Może także prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli koni, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Umiejętność obsługi i pielęgnacji koni wykorzystywana jest w wielu obszarach działalności gospodarczej, a wielu dzięki temu otrzymuje możliwość pracy w wymarzonych instytucjach, jak np. policja konna.
Poniżej przedstawiamy istotne informacje związane z nauczanym w szkole zawodem technik hodowca koni, a w specyfikacji po prawej stronie można wyszukać szczegółowe dane dotyczące przedmiotów, języków, przedmiotów rozszerzonych i uzyskiwanych kwalifikacji (w ciągu trwania nauki w technikum uczeń na różnych poziomach zdaje tzw. kwalifikacje, które stanowią o uzyskaniu przez ucznia odpowiedniego tytułu zawodowego).
 • Czteroletni cykl kształcenia, podczas którego przygotowujemy uczniów do zewnętrznych egzaminów zawodowwych i matury, a w perspektywie do studiów wyższych. Jako szkoła spełniamy wszelkie normy Ośrodka Egzaminacyjnego, dlatego egzaminy zawodowe zewnętrzne (tzw. kwalifikacje) uczniowie zdają na terenie szkoły.

 • Zapewniamy doskonały poziom nauki, dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze, łączącej wiedzę z praktyką.

 • Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zajęcia praktyczne w tzw. cyklu tygodniowym (od drugiej klasy po 4 godz. tygodniowo) odbywają się przy wykorzystaniu doskonałej bazy dydaktycznej (własne stajnie, kryta ujeżdżalnia dla koni, gdzie zajęcia odbywają się niezależnie od warunków atmosferycznych, hipodrom, gospodarstwo szkolne).

 • Istnieje możliwość nauki jazdy konnej na wszystkich poziomach zaawansowania.

 • W ramach zajęć lekcyjnych uczeń odbywa kurs na prawo jazdy w kategoriach B i T (posiadamy własny ośrodek szkoleniowy), a opłata dotyczy wyłącznie zwrotu kosztów za paliwo.

 • Dodatkowo uczniowie uczestniczą w organizowanych na terenie szkoły kursach specjalistycznych i projektach edukacyjnych.

 • Uczniowie w trzeciej klasie w okresie wiosennym odbywają indywidualną praktykę w wyznaczonych firmach, a latem istnieje możliwość zarobkowego wyjazdu na gospodarstwa do Niemiec.

 • Dla zainteresowanych udostępniamy miejsce w szkolnej stajni dla prywatnych koni. Opłata dotyczy kosztów wyżywienia.